جواب صفحه ۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 38

جواب صفحه ۳۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 38 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی دوم دبستان

‌۱- شکل‌های خواسته شده را با شابلون رسم کنید. جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم دبستان

۲- با شابلون و کنار هم قرار دادن شکل‌های هندسی یک شکل زیبا مانند نمونه بکشید.جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم دبستان

۳- مثلّث ۳ ضلع و ۳ گوشه دارد. کنار هر شکل تعداد ضلع‌ها و گوشه‌ها را بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی دوم دبستانبه شکل‌های بالا چند ضلعی می‌گویند.

۴- آیا می‌توان گفت در چند ضلعی‌ها تعداد گوشه‌ها با تعداد ضلع‌ها یکی هستند؟ 
جواب: بله
به کمک شابلون یک ۶ ضلعی رسم کنید و درستی جمله‌ی بالا را آزمایش کنید.
جواب:یک 6 ضلعی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.