جواب صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 38 فیزیک یازدهم

جواب صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم /

تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

یک یاخته عصبی (نورون) را می‌توان با یک خازن تخت مدل‌سازی کرد، به‌طوری که غشای سلول به عنوان دی‌الکتریک و یون‌های باردار با علامت مخالف که در دو طرف غشا هستند به عنوان بارهای روی صفحه‌های خازن عمل کنند (شکل زیر). ظرفیت یک سلول عصبی و تعداد یون‌های لازم (بافرض آنکه هر یون یک بار یونیده باشد)، برای آنکه یک اختلاف پتانسیل ۸۵mV ایجاد شود چقدر است؟ فرض کنید غشا دارای ثابت دی‌الکتریک κ=۳/۰، ضخامت ۱۰/۰nm  و مساحت سطح $$ ۱/۰× ۱۰^-۱۰ m^۲ $$
با استفاده از فرمول ظرفیت خازن داریم : تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهممقدار بار موجود در صفحه ها از رابطه زیر بدست می آید :تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

تمرین ۱-۱۲ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

فعالیت ۱-۱۱ صفحه ۳۸ فیزیک یازدهم

خازن‌ها انواع متعددی دارند؛ زیرا برای کاربردهای مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. درباره خازن‌های مختلف مانند خازن‌های ورقه‌ای، میکا، سرامیکی، الکترولیتی، خازن‌های متغیر، اَبَرخازن‌ها و ظرفیت آنها تحقیق کنید. هر گروه ‌می‌تواند روی یک نوع خازن تحقیق کند.
خازن‌ها اجزای مهمی از مدارهای الکتریکی هستند که بر اساس توانایی ذخیره‌ی بار الکتریکی در الکترودهایشان عمل می‌کنند. انواع مختلف خازن‌ها برای مصارف متنوعی طراحی و استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از انواع خازن‌ها و ویژگی‌های آنها اشاره خواهم کرد:
خازن‌های ورقه‌ای (Parallel Plate Capacitors): این نوع خازن‌ها از دو صفحه موازی از مواد هادی تشکیل شده‌اند که با یک ماده جدا کننده (معمولاً هوا یا مواد عایق دیگر) از هم جدا می‌شوند. ظرفیت آنها به مساحت صفحات و فاصله بین آنها بستگی دارد.
خازن‌های میکا (Mica Capacitors): این خازن‌ها از میکا، یک نوع ماده عایق با خصوصیات حرارتی و الکتریکی بالا، به عنوان لایه‌های هادی استفاده می‌کنند. آنها در فرکانس‌های بالا و در برخی کاربردهای دقیق مانند مدارهای رادیویی استفاده می‌شوند.
خازن‌های سرامیکی (Ceramic Capacitors): این نوع خازن‌ها از مواد سرامیکی با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های متنوعی تشکیل شده‌اند. آنها به دلیل اندازه‌ی کوچک، عملکرد خوب در فرکانس‌های بالا و همچنین پایداری در دماهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
خازن‌های الکترولیتی (Electrolytic Capacitors): این نوع خازن‌ها از یک لایه‌ی الکترولیتی (معمولاً محلول شیمیایی) بین دو الکترود (یک آند و یک کاتد) ساخته می‌شوند. آنها برای ظرفیت بالا و کاربردهایی که نیاز به خازن با اندازه کوچک دارند، مناسب هستند.
خازن‌های متغیر (Variable Capacitors): این خازن‌ها می‌توانند ظرفیت‌شان تغییر کند. آنها معمولاً در تنظیم فرکانس ولتاژ‌ها (مانند در مقابله‌گرهای رادیویی) استفاده می‌شوند.
اَبَرخازن‌ها (Supercapacitors): این خازن‌ها ظرفیت بسیار بالایی دارند و قادر به ذخیره‌ی انرژی برای مصارفی همچون خودروهای الکتریکی هستند.
همچنین، ظرفیت یک خازن به توانایی ذخیره‌ی بار الکتریکی در آن بستگی دارد و به واحد فراد (Farad) اندازه‌گیری می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.