جواب صفحه ۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 39

جواب صفحه ۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 39 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۳۹ ریاضی دوم دبستان

۱- به کمک شابلون دو شکل مربّع و مستطیل رسم کنید و بیان کنید چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی دارند؟
جواب کار در کلاس صفحه 39 ریاضی دوم دبستانتفاوت: در مستطیل ضلع‌های رو‌به‌رو دو به دو با هم هم‌اندازه‌اند. اما در مربع هر ۴ ضلع با هم هم‌اندازه‌اند.
شباهت: هر دو ۴ گوشه و ۴ تا ضلع دارند.

۲- دو شکل زیر هر دو مثلّث هستند. چه تفاوت و شباهت‌هایی با هم دارند؟ جواب کار در کلاس صفحه 39 ریاضی دوم دبستانتفاوت: در مثلث سمت چپ هر ۳ ضلع با هم برابرند ولی در مثلث سمت راست ضلع‌ها با هم برابر نیستند.
شباهت: هر دو مثلث ۳ گوشه و ۳ ضلع دارند

جواب کامل کن صفحه ۳۹ ریاضی دوم دبستان

مانند نمونه و با شابلون یک شکل بالای خط بکشید. در پایین خط همان شکل را با شابلون طوری بکشید که اگر از روی خط تا کنیم، شکل‌های دو طرف روی هم بیفتند. جواب کار در کلاس صفحه 39 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.