جواب صفحه ۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 4

جواب صفحه ۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 4 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۴ ریاضی دوم دبستان

۱- هر شکل چه ساعتی را نشان می‌دهد؟جواب تمرین صفحه ۴ ریاضی دوم دبستان

۲- با خط‌کش عددهای مثل هم را به هم وصل کنید.جواب تمرین صفحه ۴ ریاضی دوم دبستان

۳- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۴ ریاضی دوم دبستان

جواب حدس بزن صفحه ۴ ریاضی دوم دبستان

بدون شمردن بگویید در کدام شکل تعداد گل‌ها بیشتر است؟جواب حدس بزن صفحه ۳ ریاضی دوم دبستان

با توجّه به شکل‌های بالا عبارت زیر را با نوشتن تعداد گل‌ها کامل کنید و از دو طرف بخوانید:بالا عبارت زیر را با نوشتن تعداد گل‌ها

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.