جواب صفحه ۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 40

جواب صفحه ۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 40 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی دوم دبستان

۱- دو شکل زیر چه تفاوت و شباهت‌هایی دارند؟ جواب تمرین صفحه 40 ریاضی دوم دبستانتفاوت: در شکل ۱ اندازه ضلع ها مساوی است اما در شکل ۲ مساوی نیست
شباهت: هر دو ۶ ضلعی هستند و ۶ گوش دارند

۲- با توجّه به جدول زیر شکل‌ها را رنگ کنید تا یک پنجره‌ی زیبا درست شود.جواب تمرین صفحه 40 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۴۰ ریاضی دوم دبستان

هر تصویر چه ساعتی را نشان می‌دهد؟

جواب کامل کن صفحه 40 ریاضی دوم دبستان جواب کامل کن صفحه 40 ریاضی دوم دبستان جواب کامل کن صفحه 40 ریاضی دوم دبستان جواب کامل کن صفحه 40 ریاضی دوم دبستان
۱۰:۱۰ ۷:۵۲ ۱۲:۱ ۴:۱۱

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.