جواب صفحه ۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 41

جواب صفحه ۴۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 41 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب کامل کن صفحه ۴۱ ریاضی دوم دبستان

شکل مربّع انتهای کتاب را با قیچی ببرید و روی خط‌های رسم شده را نیز قیچی کنید. حالا مربّع شما به ۷ تکّه تقسیم شده است.جواب کامل کن صفحه 40 ریاضی دوم دبستانسعی کنید با کنار هم قرار دادن این ۷ تکّه دوباره همان مربّع را بسازید. با این ۷ تکّه شکل‌های بسیار زیادی می‌توان ساخت. در زیر ۲ نمونه از این شکل‌ها رسم شده است. شما سعی کنید این شکل‌ها را با استفاده از خطوط رسم شده بسازید.جواب کامل کن صفحه 40 ریاضی دوم دبستانحالا سعی کنید شکل‌های جالب دیگری درست کنید.
جواب: والدین محترم این فعالیت را در منزل انجام دهید ، این شکل را که در صفحه آخر کتاب است با قیچی بریده شود و مانند نمونه های زیر اشکال هندسی درست کنید بعد آن را در مقوایی بچسبانید.

جواب خلاق باش صفحه ۴۱ ریاضی دوم دبستان

با شابلون مانند نمونه کامل کنید.جواب خلاق باش صفحه 41 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.