جواب صفحه ۴۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 42

جواب صفحه ۴۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 42

/  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۴۲ ریاضی دوم دبستان

از یکی از شکل‌های سمت چپ ۱۰ تا با کاغذ، فوم یا مقوّا ببرید.
با کنار هم قرار دادن آن‌ها شکل‌های مختلف بسازید. مانند شکل‌هایی را که ساخته‌اید، در پایین رنگ کنید.
این بخش بر عهده دانش آموز است و میتواند به حالت های مختلف رنگ آمیزی کند!
رنگ آمیزی پیشنهادی:جواب کار در کلاس صفحه 42 ریاضی دوم دبستان

جواب خلاق باش صفحه ۴۲ ریاضی دوم دبستان

کلمات علی و محمّد را در شکل زیر پیدا کنید. در صفحه‌ی شطرنجی زیر کلمه‌ی علی را با رنگ کردن مشخّص کنید. کلمات دیگر را هم می‌توانید درست کنیدجواب خلاق باش صفحه 42 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.