جواب صفحه ۴۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- مانند نمونه کسرها را ساده کنید و یک تساوی بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

۲- عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حدّ امکان ساده کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

۳- کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید. در صورت لزوم ابتدا یک کسر بنویسید که مخرج آن ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ باشد.جواب کار در کلاس صفحه ۴۵ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم

برای ساختن عددهای اعشاری ۱۰ کارت با رقم‌های ۰ تا ۹ درست کنید. هر جا لازم شد از علامت ممیّز استفاده کنید.

جواب فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم

به عنوان نمونه علی با ۴ کارت یک عدد اعشاری درست کرد. جواب فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم
الف) شما هم عدد ۱۰ را در سمت چپ ممیّز درست کنید. سپس با ۳ کارت دیگر نزدیک‌ترین عدد ممکن به ۱۰ را درست کنید و در سمت راست ممیّز بنویسید.
حالا نزدیک‌ترین عدد ممکن به ۱۱ را درست کنید و بنویسید. جواب هر دو سوال:

جواب فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی ششم

ب) جدول ارزش مکانی را کامل کنید.

اگر جدول را کامل نمیبینید آن را به این طرف بکشید 👉
و یا اینجا کلیک کنید

هزار
ده هزارم هزارم صدم دهم یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان
۴ ۳ ۲ ۱ ۵
۰
۶ ۷ ۸ ۹

با ۵ کارت و قرار دادن آنها در ستون‌های جدول، بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد ممکن را درست کنید و به حروف و رقم بنویسید.
بزرگ‌ترین: ۹۸۷۶۵ – به حروف: نود و هشت هزار و هفتصد و شصت و پنج
کوچک‌ترین: ۰/۱۲۳۴ – به حروف: یک هزار و دویست و سی و پنج ده هزارم
(انتخاب ۵ کارت اختیاری است)
پ) کارت‌های صفر تا ۹ را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین حاصل درست شود.

صفحه ۴۵ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.