جواب صفحه ۴۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 47

جواب صفحه ۴۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 47 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی دوم دبستان

۱- ۳ مربّع بردارید. ۲ تا را به نیم مربّع (شکل‌های مختلف) تبدیل کنید. با استفاده از آن‌ها، شکل‌های مختلف بسازید. به کمک صفحه‌ی شطرنجی زیر، شکلی را که ساختید، مانند نمونه مشخّص کنید.جواب کار در کلاس  صفحه 47 ریاضی دوم دبستان

۲- با تا کردن، شکل‌های زیر را به دو نیمه تقسیم کنید؛ به طوری که یکدیگر را بپوشانند. کدام شکل خطّ تقارن ندارد (در کدام شکل دو نیمه همدیگر را نمی‌پوشانند)؟جواب کار در کلاس  صفحه 47 ریاضی دوم دبستان

۳- ساعت چهار و نیم است. سه ساعت بعد ساعت چند است؟
جواب کار در کلاس  صفحه 47 ریاضی دوم دبستانهفت و نیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.