جواب تمرین صفحه ۴۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۴۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 48 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۴۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 48 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم /  تمرین ۲-۱ صفحه ۴۸ فیزیک یازدهم ریاضی

در رابطه $$ Δq=I(Δt) $$ اگر I بر حسب آمپر و Δt برحسب ساعت باشد، یکای Δq، آمپر – ساعت می‌شود. باتری خودروها با آمپر – ساعت (Ah) و باتری گوشی‌های همراه با میلی آمپر – ساعت (mAh) مشخص می‌شود. هرچه آمپر – ساعتِ یک باتری بیشتر باشد حداکثر باری که باتری می‌تواند از مدار عبور دهد تا به طور ایمن تخلیه شود، بیشتر است.
الف) باتری استاندارد خودرویی، ۵۰Ah است. اگر این باتری جریان متوسط ۵/۰A را فراهم سازد، چقدر طول می‌کشد تا خالی شود؟ پاسخ:

$$ Δq=I(Δt) \to (Δt) =\dfrac{Δq}{I}= \dfrac{۵۰Ah}{۵A} =۱۰h $$

ب) روی یک باتری قلمی مقدار ۱۰۰۰mAh نوشته شده است. اگر این باتری جریان متوسط ۱۰۰μA را فراهم سازد، چه مدت طول می‌کشد تا خالی شود؟ پاسخ:

$$ Δt= \dfrac{Δq}{I} \to Δt=\dfrac{۱۰۰mAh}{۱۰۰\mu A}=\dfrac{۱۰۰۰×۱۰^{-۳}Ah}{۱۰۰×۱۰^{-۶}A} =۱۰۰۰۰h $$

تمرین ۲-۱ صفحه ۴۸ فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.