جواب صفحه ۴۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 49

جواب صفحه ۴۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 49 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی دوم دبستان

۱- دو نیمه‌ی سمت راست و چپ شکل و دو نیمه‌ی بالا و پایین شکل نسبت به خط‌های تقارن کاملاً مثل هم هستند. به طوری که اگر از روی خط‌ها تا کنیم، دو طرف به طور کامل همدیگر را می‌پوشانند. حالا شما شکل‌های زیر را مانند نمونه‌ی بالا با رسم ۲ خط، به ۴ قسمت مثل هم تقسیم کنید.

جواب فعالیت  صفحه 49 ریاضی دوم دبستان 

 

۲- با توجّه به خط‌های تقارن، ابتدا نیمه‌ی سمت راست شکل را کامل کنید. حالا نیمه‌ی پایین شکل را طوری کامل کنید که ۴ قسمت آن کاملا مثل هم باشند. سپس آن را رنگ کنید.جواب فعالیت  صفحه 49 ریاضی دوم دبستان 

جواب کامل کن صفحه ۴۹ ریاضی دوم دبستان

ساعت چند است؟ ۵

جواب کامل کن صفحه 49 ریاضی دوم دبستان

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد که عقربه‌ی ساعت چقدر حرکت کرده است.

جواب کامل کن صفحه 49 ریاضی دوم دبستان

حالا ساعت چند است؟
 پنج و ربع

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.