جواب صفحه ۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 5

جواب صفحه ۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 5 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت بالا صفحه ۵ ریاضی دوم

با توجّه به شکل جدول‌ها را کامل کنید:جواب دسته های ده تایی و یکی صفحه ۵ ریاضی دوم

جواب کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی دوم دبستان

نوشتن عددها را ادامه دهید:

۱۰ _ ۲۰ _ ۳۰ _ ۴۰ _ ۵۰ _ ۶۰ _ ۷۰ _ ۸۰ _ ۹۰

ده _ بیست _ سی _ چهل _ پنجاه _ شصت _ هفتاد _ هشتاد _ نود

جواب فعالیت پایین صفحه ۵ ریاضی دوم

کارت‌های عدد را که معلّم به شما می‌دهد، نگاه کنید. ۲ تا از آن‌ها را بردارید و کنار هم بگذارید تا یک عدد درست شود. عدد درست شده را بخوانید: بیست و پنج جواب فعالیت پایین صفحه ۵ ریاضی دومهمین کار را به صورت ۲ نفره انجام دهید. یکی عدد بسازد و دیگری عدد را بخواند.
این فعالیت را در کلاس انجام دهید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.