جواب صفحه ۵۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 51

جواب صفحه ۵۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 51 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی دوم دبستان

۱- با توجّه به خط‌های تقارن، شکل‌های فرش و کاشی‌کاری‌ها را طوری کامل کنید که ۴ قسمت شکل کاملاً مثل هم و قرینه باشند. از خط کش و شابلون استفاده کنید و شکل‌ها را به طور کامل رنگ کنید.جواب تمرین صفحه 51 ریاضی دوم دبستان

جواب تمرین صفحه 51 ریاضی دوم دبستان

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۵۲ ریاضی دوم دبستان

دو نیمه‌ی شکل زیر کاملاً مثل هم هستند. در مورد شکل‌ها و رنگ‌های مثل هم توضیح دهید.جواب فرهنگ نوشتن صفحه 52 ریاضی دوم دبستان

جواب: اعضای بدن انسان یکی هستند و قرینه هستند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.