جواب صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- با پر کردن جاهای خالی، تقسیم‌های زیر را انجام دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم

۲- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم

۳- یک موتور آب در هر ساعت ۱۴ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند.
الف) اگر منبع این موتور ۱۵۵ لیتر گازوئیل داشته باشد، چند ساعت می‌تواند کار کند؟ 
۱۱ ساعتجواب کار در کلاس صفحه ۵۳ ریاضی ششم
پس از آن چند لیتر گازوئیل باقی می‌ماند؟ ۱ لیتر

 

ب) برای آبیاری هر ۱۰۰۰۰ متر مربّع (هکتار) ۲۴ متر مکعّب آب نیاز است.
برای ۱۵ هکتار از این زمین چقدر آب می‌خواهیم؟

$$ ۱۵×۲۴=۳۶۰  $$

پ) اگر موتور آب در هر ساعت ۱۲ متر مکعّب آب از چاه بیرون بیاورد، برای آبیاری این زمین چند ساعت باید کار کند؟

$$ ۳۶۰ ÷ ۱۲ = ۳۰ $$

جواب فعالیت صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی ششم

۱- الف) یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر است، محیط آن را پیدا کنید. ​

$$ محیط \ دایره = عدد پی(\pi ) × قطر \\ \implies ۲×۳/۱۴=۶/۲۸ $$

ب) می‌خواهیم محیط این حوض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می‌شود؟
برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل‌های صفحه‌ی بعد کامل کنید و به سؤال‌ها پاسخ دهید.

$$ ۶/۲۸ ÷ ۳ = ۲/۰۹ $$

روش حل در صفحه ۵۴ ریاضی ششم👇

۶ تا یکی داریم. به هر قسمت چند تا یکی می‌رسد؟ ۲
حالا چه عددی را باید به ۳ تقسیم کنیم؟ ۰/۲۸

جواب کار در کلاس صفحه ۵۳ و ۵۴ ریاضی ششم

۲- با توجّه به تقسیم زیر، به سؤال‌ها پاسخ دهید.
۴ تا بسته‌ی ۱۰ تایی را نمی‌توان به ۵ قسمت تقسیم کرد. اگر آنها را باز کنیم، چند تا یکی خواهیم داشت؟
۴۰ (با یکی هایی که از قبل داشتیم می شود ۴۳)
۳/۷ چند تا ۰/۱ است؟ ۳۷ اگر آن را به ۵ قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمت چند تا ۰/۱ می‌رسد؟ ۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.