جواب صفحه ۵۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 56

جواب صفحه ۵۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 56 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی دوم دبستان

۱- آموزگار دسته‌های ده تایی و یکی را به گروه های ۲ نفره می‌دهد.
۹ دسته ی ده تایی را کنار هم بگذارید.
چه عددی ساخته می‌شود؟ ۹۰
یک دسته‌ی ده تایی دیگر کنار آن قرار دهید. حالا عدد صد ساخته شده است. این عدد را به صورت ۱۰۰ می‌نویسند.
حالا از ابتدا دسته‌های ده تایی را یکی یکی بشمارید و کنار هم بگذارید و عددها را بنویسید.

۱۰ _ ۲۰ _ ۳۰ _ ۴۰ _ ۵۰ _ ۶۰ _ ۷۰ _ ۸۰ _ ۹۰ _ ۱۰۰جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی دوم دبستان

۲- ۹ دسته ی ده تایی را کنار هم بگذارید. از یکی‌ها یکی یکی بردارید و کنار آن بگذارید.
هر بار عددی را که ساخته می‌شود، بنویسید

۹۰ _ ۹۱ _ ۹۲ _ ۹۳ _ ۹۴ _ ۹۵ _ ۹۶ _ ۹۷ _ ۹۸ _ ۹۹ _ ۱۰۰جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی دوم دبستان

جواب کار در کلاس صفحه ۵۶ ریاضی دوم دبستان

در هر شکل چند تا مربّع کوچک وجود دارد؟ تعداد آن را بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 56 ریاضی دوم دبستان

شکل‌های چهارم و پنجم را با خط کش کامل کنید.
تعداد مربّع‌های هر شکل را زیر آن بنویسید.
حدس می‌زنید شکل دهم چند تا مربّع دارد؟ ۱۰۰
شکل دهم را با خط کش کامل کنید و تعداد مربّع‌ها را بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 56 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.