جواب تمرین صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 58 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 58 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / تمرین ۲-۲ صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم ریاضیمقدار مقاومت نشان داده شده در شکل، و مقدار مجاز انحراف از مقدار دقیق مقاومت، بر حسب اُهم چقدر است؟تمرین ۲-۲ صفحه ۵۸ فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.