جواب فعالیت صفحه ۵۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۵۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 59 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۵۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 59 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / فعالیت ۲-۳ صفحه ۵۹ فیزیک یازدهم ریاضی

ترمیستورها به دو نوع NTC و PTC تقسیم بندی می‌شوند. در مورد ساختار و کارکرد آنها تحقیق کرده و به کلاس گزارش دهید.
پاسخ: ترمیستورهای NTC از نیم رسانا های خالص مانند سیلیسیم یا ژرمانیم ساخته شده اند. با افزایش دما، مقاومت آنها کاهش می یابد. این نوع ترمیستور اغلب در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به حساسیت بالا به تغییرات دما دارند، مانند کنترل دما و محافظت از مدار.فعالیت ۲-۳ صفحه ۵۹ فیزیک یازدهمترمیستورهای PTC از سیلیسیم غیر خالص ساخته شده اند ؛ که با افزودن یک ناخالصی به سیلیسیم ، ویژگی رسانش الکتریکی پیدا کرده است. با افزایش دما، مقاومت آنها افزایش می یابد. این نوع ترمیستور اغلب در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به محافظت در برابر جریان بیش از حد دارند، مانند مدارهای منبع تغذیه. فعالیت ۲-۳ صفحه ۵۹ فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.