جواب صفحه ۶۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 61

جواب صفحه ۶۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 61 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی دوم دبستان

۱- به حروف بنویسید.

۳۴۹: سیصد و چهل و نه
۵۰۸: پانصد و هشت
۴۲۰: چهارصد و بیست
۳۰۰: سیصد

به حروف بنویسید.

۲- به رقم بنویسید.

– چهارصد و نه: ۴۰۹
– هشتصد و هفتاد و پنج: ۸۷۵
– دویست و پنجاه: ۲۵۰
– ششصد: ۶۰۰

به رقم بنویسید.

 

۳- سکّه‌ی زیر را با چند تا سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی و چند تا سکّه‌ی ۱۰ ریالی می‌توان عوض کرد؟
…۲… سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی و …۵… سکّه‌ی ۱۰ ریالی

۴- پدر علی ۵۶۴ ریال به او داده است. با توجّه به شکل سکّه‌ها، جاهای خالی را کامل کنید.پدر علی 564 ریال به او داده است

۵۶۴=۵۰۰+۶۰+۴۵

۵- دبستان شما حدوداً چند دانش آموز دارد؟
– به عدد: ۸۰۲
– به حروف: هشتصد و دو

 

جواب خلاق باش صفحه ۶۱ ریاضی دوم دبستان

یک دیوار با کاشی‌هایی به شکل زیر کاشی‌کاری شده است. شما ۴ رنگ انتخاب کنید. فقط با استفاده از این ۴ رنگ تمام کاشی‌ها را رنگ کنید. طوری که هیچ دو کاشی کنار یک دیگر، هم رنگ نباشند.جواب خلاق باش صفحه 61 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.