جواب پرسش صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 61 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 61 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / پرسش ۲-۱ صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

در کدام شکل با بستن کلید، LED روشن می‌شود؟ 

پرسش ۲-۱ صفحه ۶۱ فیزیک یازدهمپاسخ: شکل سمت راست. زیرا جهت جریان دیود در مدار شکل راست با جهت جریان مولد یکسان است در نتیجه اجازه عبور جریان را میدهد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.