جواب تمرین صفحه ۶۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین های صفحه ۶۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 65 فیزیک یازدهم

جواب تمرین های صفحه ۶۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 65 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / تمرین ۲-۳ صفحه ۶۵ فیزیک یازدهم ریاضی

مثال بالا را با حرکت در خلاف جهت جریان نشان داده شده، حل و نتیجه را با پاسخ مثال مقایسه کنید.
الف) اگر مدار را در خلاف جهت جریان نشان داده شده بپیماییم،تمرین ۲-۳ صفحه ۶۵ فیزیک یازدهم

ب) اگر از نقطه b در خلاف جهت جریان I به سمت نقطه a حرکت کنیم ، خواهیم داشت:تمرین ۲-۳ صفحه ۶۵ فیزیک یازدهم

پاسخ: بنابراین می بینید چه مدار را در جهت جریان بپیماییم و چه در خلاف جهت جریان، به پاسخ یکسانی برای جریان مدار و یا اختلاف پتانسیل دو سر باتری می رسیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.