جواب صفحه ۶۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 66

جواب صفحه ۶۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 66 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۶۶ ریاضی دوم دبستان

۱- با توجّه به الگوهای عددی فعالیت‌های قبل، جدول اعداد زیر را کامل کنید. جواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان

چه الگوهایی را در این جدول می‌بینید؟ در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: الگوی ۱۰ تا ۱۰ تا در هر ردیف و الگوی ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا در هر ستون

۲- با توجّه به هر شکل، جاهای خالی را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان
– در این قندان در حدود …۳۰…. قند است.

جواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان– در این کتابخانه در حدود …۵۰… کتاب است.

جواب خلاق باش صفحه ۶۶ ریاضی دوم دبستان

شکل را طوری رنگ کنید که به‌صورت افقی و عمودی تقارن داشته باشد.جواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.