جواب صفحه ۶۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 67

جواب صفحه ۶۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 67 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۶۷ ریاضی دوم دبستان

۱- جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ را به یاد آورید. یک ردیف دیگر به آن جدول اضافه کرده و قسمت پایین جدول را کشیده‌ایم. ابتدا جدول را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان

۲- برای پیدا کردن جمع ۶+۹۸ ابتدا ۹۸ را پیدا و سپس ۶ تا رو به جلو حرکت کنید. برای تفریق کردن می‌توانید رو به عقب حرکت کنید. حالا پاسخ جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان

۳- با انجام جمع و تفریق‌های یک رقمی، بقیّه‌ی جمع و تفریق‌ها را هم به صورت ذهنی انجام دهیدجواب تمرین صفحه 66 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.