جواب صفحه ۶۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 69

جواب صفحه ۶۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 69 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی دوم دبستان

۱- مینا در یک مسابقه شرکت کرده است. او به هر مسئله‌ای که پاسخ دهد، امتیاز مربوط به آن را می‌گیرد و اگر نادرست جواب دهد، به همان مقدار امتیاز از دست می‌دهد. مینا در این مسابقه ۹۷ امتیاز آورده بود. او به یک سؤال ۵ امتیازی دیگر پاسخ درست داد. حالا چند امتیاز دارد؟

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی دوم دبستان

او ۱۰۲ دارد

۲- حامد ۱۰۴ امتیاز داشت. به یک سؤال پاسخ نادرست داد و ۷ امتیاز از دست داد. حالا چند امتیاز دارد؟

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی دوم دبستان

او ۹۷ دارد

۳- رضا ۹۵ امتیاز داشت. ابتدا به یک سؤال ۸ امتیازی پاسخ درست داد. سپس با یک سؤال ۹ امتیاز را از دست داد. حالا او چند امتیاز دارد؟

۹۵ + ۸ = ۱۰۳

او ۱۰۳ دارد

۴- ابتدا عددها را با حذف رقم‌های یکان و دهگان به‌صورت تقریبی بنویسید. سپس عددهای تقریبی را جمع یا تفریق کنید.

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی دوم دبستان

۵- پاسخ سؤالات زیر را با مشورتِ دوستانتان پیدا کنید.
– عدد ۱۲۳ به ۱۲۰ نزدیک‌تر است یا به ۱۳۰؟ …۱۲۰…
– عدد ۲۷۸ به ۲۷۰ نزدیک‌تر است یا به ۲۸۰؟ …۲۸۰…
– عدد ۳۵۳ به …۳۵۰… نزدیک‌تر است یا به …۳۶۰… ؟ …۳۵۰…
– عدد ۴۳۱ به …۴۳۰… نزدیک‌تر است یا به …۴۴۰… ؟ …۴۳۰…

جواب خلاق باش صفحه ۶۹ ریاضی دوم دبستان

با سکّه‌های ۱۰۰ ریالی و ۵۰ ریالی به چند روش می‌توانید ۳۰۰ ریال درست کنید؟ به نمونه‌ها توجّه کنید. جواب خلاق باش صفحه 69 ریاضی دوم دبستان

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۷۰ ریاضی دوم دبستان

توضیح دهید که عددها در الگوی عددی زیر چگونه ادامه پیدا می‌کنند و شما عدد بعدی را چگونه می‌نویسید؟ عددها صدتا صدتا بالا می‌روند.

۱۰۰ _۲۰۰ _ ۳۰۰ _ ۴۰۰ _ ۵۰۰ _ ۶۰۰ _ ۷۰۰ _ ۸۰۰ _ ۹۰۰

پاسخ: عدد ها به صورت صد تا صد تا زیاد میشود.
برای نوشتن عدد بعدی باید عدد قبلی را با عدد ۱۰۰ جمع کنیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.