جواب صفحه ۷۰ و ۷۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۰ و ۷۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 70 , 71

جواب صفحه ۷۰ و ۷۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 70 , 71 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۷۰ و ۷۱ ریاضی دوم دبستان

۱- مقدار پول را در هر قسمت به دست آورید.

جواب فرهنگ نوشتن  صفحه 70 ریاضی دوم دبستان

۲- هر چرتکه چه عددی را نشان می‌دهد؟

جواب تمرین  صفحه 70 ریاضی دوم دبستان

۳- با ۳ کارت ۲، ۵ و ۷ تمام عددهای ۳ رقمی را بنویسید.جواب تمرین  صفحه 70 ریاضی دوم دبستان

۴- با سه رقم ۴، ۷ و ۲ عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکان آن از همه کمتر باشد. این مسئله چند جواب دارد؟ 

۴۷۲ – ۷۴۲ – ۷۷۴ – ۴۴۳ – ۷۷۲

۵- با سه رقم ۳، ۰ و ۶ عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکانش ۶ باشد.

۳۰۶ – ۶۶۶ – ۳۶۶ – ۶۳۶ – ۳۳۶

۶- زهرا ۹۵ امتیاز داشت. وقتی تکالیف ریاضی خود را به آموزگار نشان داد، ۸ امتیاز دیگر گرفت. حالا او چند امتیاز دارد؟جواب تمرین  صفحه 70 و 71 ریاضی دوم دبستان

۷- عدد داخل مربّع به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ دایره‌ی مربوط به آن را رنگ کنید. در ردیف دوم، ابتدا عدد مناسب را در دایره‌ی خالی بنویسید.جواب تمرین  صفحه 70 و 71 ریاضی دوم دبستان

۸- مانند نمونه هر عدد را به‌صورت باز شده بنویسید.جواب تمرین  صفحه 70 و 71 ریاضی دوم دبستان

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.