جواب صفحه ۷۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 76

جواب صفحه ۷۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 76 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۷۶ ریاضی دوم دبستان

۱- ۴ مکعب چینه را کنار هم گذاشته‌ایم تا یک چینه‌ی بزرگ درست شود. اندازه‌ی هر شکل را با کامل کردن جاهای خالی مشخّص کنید.جواب تمرین صفحه 76 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۷۶ ریاضی دوم دبستان

ساعت چند است؟ ۳:۳۵

جواب کامل کن صفحه 76 ریاضی دوم دبستان

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد که عقربه‌ی بزرگ ۱۵ دقیقه یا یک ربع ساعت حرکت کرده است. حالا ساعت چند است؟ ۳:۵۰

جواب کامل کن صفحه 76 ریاضی دوم دبستان

اگر عقربه‌ی بزرگ روی ۲۰ دقیقه باشد، یک ربع بعد عقربه کجا قرار می‌گیرد؟ مقدار حرکت عقربه‌ی بزرگ را با رنگ کردن نشان دهید. ۳۵ دقیقهجواب کامل کن صفحه 76 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.