جواب صفحه ۷۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 78

جواب صفحه ۷۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 78 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۷۸ ریاضی دوم دبستان

۱- علی برای این که اندازه‌گیری دقیق‌تری داشته باشد، نوار کاغذی خود را دو بار دیگر تا کرد تا هر قسمت به ۴ قسمت مساوی کوچک‌تر تقسیم شود. نوار کاغذی او به شکل زیر درآمد.جواب فعالیت صفحه 78 ریاضی دوم دبستان

۲- اگر علی بخواهد اندازه‌گیری خود را باز هم دقیق‌تر کند، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ 
جواب: با تا کردن بیشتر ، قسمت های نوار را کوچکتر بگیرید

۳- شما هم نوار کاغذی خود را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید و با نوار جدید خود وسایل مختلف را اندازه‌گیری کنید. اندازه‌گیری با این نوار بهتر است یا با نواری که قسمت کوچک ندارد؟
جواب: اندازه گیری با نوار ی که قسمت کوچک دارد دقیق تر و بهتر است

۴- چرا اندازه‌ی طول کتاب ریاضی با نواری که شما ساخته‌اید، با اندازه‌ی همان کتاب که با نوار دوست شما اندازه‌گیری می‌شود، متفاوت است؟ چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟
جواب: نوار کاغذی دارای اندازه دقیق‌تر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.