جواب صفحه ۸۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 82

جواب صفحه ۸۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 82 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۸۲ ریاضی دوم دبستان

۱- زینب دفتر خود را روی کتاب ریاضی گذاشته بود. اندازه‌ی طول کتاب ریاضی او بیشتر است یا دفتر؟ چرا؟
جواب: کتاب ریاضی. چون طول کتاب بیشتر است.

۲- زینب برای مقایسه‌ی مدادهای قرمز و سبز خود آن‌ها را روی میز گذاشت. با توجّه به شکل بگویید، کدام مداد بلندتر است؟ چرا؟
جواب: مداد سبز ، چون طول آن بیشتر از مداد قرمز است.

۳- زینب در این فکر است که میز زیبایی را که در مغازه دیده بود، در گوشه‌ی اتاقش جا می‌شود یا نه؟
به نظر شما زینب چگونه می‌تواند قبل از خریدن میز مطمئن شود که اندازه‌ی آن برای اتاقش مناسب است یا نه؟
جواب: با اندازه گرفتن میز و فضای اتاقش به کمک یک واحد اندازه گیری یکسان و مقایسه‌ی اندازه‌ی آن ها

جواب خلاق باش صفحه ۸۲ ریاضی دوم دبستان

شکل سمت چپ را در قسمت سمت راست با خط کش رسم کنید.جواب خلاق باش صفحه 82 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.