جواب پرسش و فعالیت صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۲ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۲ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم / پرسش ۳-۲ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

پرسش ۳-۲ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

۱- دریافت خود را از شکل الف بیان کنید.
جواب: با نصف کردن آهنربا ۲ آهنربا بوجود می آید. این یعنی در طبیعت تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد و قطب های N و S همیشه با هم هستند.

۲- در علوم هشتم با پدیده القای مغناطیسی آشنا شدید. با توجه به شکل ب این پدیده را توضیح دهید و بیان کنید چرا در پدیده القای مغناطیسی همواره جذب وجود دارد؟
جواب: زمانی که میله‌ی آهنی به یک سر آهنربا نزدیک شود، آن قسمت میله به قطب غیر همنام آهنربا تبدیل می شود و باعث می شود که میله ی دوم نیز تبدیل به آهنربا شود. زیرا قسمتی که به آهنربا نزدیک می شود، تبدیل به قطب ناهمنام با آهنربا شده و آهنربا را جذب می کند.

فعالیت ۳-۱ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۳-۱ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم ریاضی

یکی از قطب‌های یک آهنربای میله‌ای را به یک عقربه مغناطیسی نزدیک کنید (شکل زیر). آنچه را می‌بینید توضیح دهید.
عقربه‌ی مغناطیسی به سمت آهنربا حرکت می‌کند. چون عقربه‌ی مغناطیسی آهنربا است، جاذبه‌ی بین قطب‌های ناهمنام باعث حرکت عقربه به سمت آهنربا می‌شود.
با دور کردن آهنربا از قطب نما چه اتفاقی می‌افتد؟ دلیل آن را شرح دهید. در صورتی که قطب‌نما در اختیار ندارید، یک سوزن ته گرد مغناطیسی شده را روی سطح آب، درون ظرفی شناور سازید. به این ترتیب، سوزن ته گرد مانند عقربه مغناطیسی یک قطب نما رفتار می‌کند.
جواب: قطب ناهم نام عقربه به سمت قطب آهنربای نزدیک شده جهت گیری می کند.
اگر آهنربا را دور کنیم، عقربه در جهت میدان مغناطیسی زمین جهت گیری می کند. یعنی قطب N عقربه به سمت قطب شمال جغرافیایی و قطب S عقربه به سمت قطب جنوب جغرافیایی جهت گیری می کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.