جواب صفحه ۸۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 87

جواب صفحه ۸۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 87 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۸۷ ریاضی دوم دبستان

۱- زیر هر شکل ۲ عدد نوشته شده است. حدس بزنید اندازه‌ی طول هر شکل به کدام یک نزدیک‌تر است؟

جواب تمرین  صفحه 86 ریاضی دوم دبستان

۲- اندازه‌ی خط‌های زیر را حدس بزنید و کنار آن بنویسید.

جواب تمرین  صفحه 87 ریاضی دوم دبستان

۳- اندازه‌ی قدّ خود و چند نفر از اعضای خانواده را با یک متر خیّاطی بگیرید و کنار نام هر کدام بنویسید.
جواب این فعالیت بر عهده دانش آموز است !

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.