جواب مرور فصل صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ ریاضی دوم

جواب صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 88 و 89 و 90

جواب صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 88 و 89 و 90 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب مرور فصل صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ ریاضی دوم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۸۸ ریاضی دوم دبستان

وقتی می‌خواهید با خط کش اندازه‌ی یک خط را بگیرید، چه کارهایی انجام می‌دهید؟ بنویسید.
ابتدا خط کش را کنار خط می گذاریم طوری که …
خط کش روی خط قرار بگیرد و صفر خط کش اول خط باشد ؛ نباید دستان حرکت کند بعد انتهای خط را نگاه میکنیم تا ببینیم انتهای خط روی چه عددی از خط کش است . آن عدد اندازه‌ی خط را به ما نشان می دهد. ما باید برای خواندن اندازه‌ی یک خط به سانتیمتر ها و میلیمتر ها توجه کنیم

جواب تمرین صفحه ۸۸ ریاضی دوم دبستان

۱- یک پاک‌کن بردارید و به کمک آن اندازه‌ی درازای کتاب ریاضی را بگیرید و جمله را کامل کنید.
– درازای کتاب ریاضی از …۱۳… پاک‌کن بیشتر و از …۱۴… پاک‌کن کمتر است.
– درازای کتاب بین …۱۳… و …۱۴… پاک‌کن است.
– اگر پاک‌کن شما بزرگ‌تر بود، اندازه‌گیری شما دقیق‌تر می‌شد یا اگر کوچک‌تر بود؟ چرا؟
کوچک‌تر
– اگر اندازه‌ی کتاب را با یک تراش بگیریم، آیا همان جواب‌‌های بالا به دست می‌آید؟ چرا؟ 
خیر

۲- طول ۶ تا از مدادهای رنگی خود را با خط‌کش اندازه بگیرید.
بر عهده دانش آموز

۳- طول ضلع‌های شکل‌های زیر را با خط‌کش اندازه بگیرید و بنویسید.
طول ضلع‌های شکل‌های

۴- طول خط‌های زیر را با خط‌کش اندازه بگیرید و نقطه‌ی وسط هر خط را با خط کش پیدا کنید.

طول خط‌های زیر

۵- حدس بزنید اندازه‌ی هر ضلع شکل چند میلی متر است. سپس با خط کش اندازه گیری کنید. اندازه‌ی ضلع‌ها چند میلی متر شد؟ چقدر به حدس شما نزدیک بود؟ جواب تمرین  صفحه 88 ریاضی دوم دبستان

۶- طول ضلع‌های مستطیل‌های زیر را با خط کش اندازه بگیرید. با دیدن اندازه‌ی ضلع‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حدس بزنید اندازه‌ی

جواب معما صفحه ۹۰ ریاضی دوم دبستان

با ۵ مربّع می‌توان ۱۲ قطعه‌ی مختلف درست کرد. این ۱۲ شکل را با کاغذ درست کنید. قطعه‌ها را با رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی کنید.جواب معما صفحه 89 ریاضی دوم دبستان

مستطیل زیر را با این ۱۲ قطعه به‌طور کامل بپوشانید.جواب معما صفحه 90 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.