جواب صفحه ۸۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۸۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی ششم/  جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی ششم

۱- کارهای یک هفته‌ی اخیر خود را مرور کنید. دو مورد از مواردی را که نیاز به دانستن اندازه‌ای داشتید، بنویسید و با هم گروهی‌هایتان مطرح کنید.
جواب: اندازه‌ی قد و وزن ،  اندازه طول و عرض فرش ،  اندازه قاب عکس ،  اندازه‌ی دور کمرم برای خرید شلوار


۲- بعضی از مواردی که اندازه گیری آن را قبلاً یاد گرفته‌ایم، در جدول سمت راست آمده است.
الف) واحدهای مربوط به هر کدام را از کادر زیر انتخاب کنید و از کوچک به بزرگ در جدول در جای مناسب بنویسید. جواب: 

واحد (از کوچک به بزرگ)
طول میلی‌متر – سانتی‌متر – کیلومتر
زمان ثانیه – دقیقه – ساعت – روز
سطح سانتی‌متر مربّع – متر مربّع – کیلومتر مربّع
جرم گرم – کیلوگرم
زاویه درجه
حجم میلی لیتر (سانتی متر مکعّب) لیتر  متر مکعّب

ب) هریک از تصویرهای زیر به کدام یک از موارد جدول اشاره می‌کند؟ مانند نمونه زیر آن بنویسید.
پ) شما هم برای هر مورد مثالی متفاوت بزنید.جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۸۹
ریاضی ششم صفحه ۹۰
ریاضی ششم صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.