جواب صفحه ۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 9

جواب صفحه ۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 9 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب رسم شکل صفحه ۹ ریاضی دوم دبستان

۱- امروز روز هفتم ماه است. ۸ روز بعد، چه روزی از ماه است؟ …۱۵… ماه است.

جواب رسم شکل صفحه 8 ریاضی دوم دبستان

۲- سینا ۱۲ کتاب دارد. امروز ۵ تا کتاب دیگر خرید. حالا چند کتاب دارد؟ …۱۷… کتاب دارد.جواب رسم شکل صفحه 8 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۹ ریاضی دوم دبستان

سه قسمت دیگر شکل را مانند قسمت داده شده با خط کش و شابلون کامل کنید؛ طوری که اگر شکل را از روی خط‌ها تا کنیم، قسمت‌های چپ و راست یا بالا و پایین روی هم بیفتند. جواب:جواب کامل کن صفحه 8 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.