جواب صفحه ۹۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۰ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۰ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۰ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۹۰ ریاضی ششم

۱- الف) کف دست خود را روی مربّع‌های زیر بگذارید و دور آن را خط بکشید. مساحت کف دست شما تقریبا سانتی مترمربّع است.
ب) به کمک سطح دست خود، دو چیز مثال بزنید که مساحت آن بین ۲ تا ۶ دسی متر مربّع باشد.
جواب:
جا مدادی = ۲ دسی متر
کاغذ دفتر = ۴ دسی متر
جلد کتاب ریاضی = ۶ دسی مترجواب فعالیت صفحه ۹۰ ریاضی ششمپ) سطح مستطیلی به مساحت ۱۲ سانتی مترمربّع از مربّع‌های بالا را رنگ کنید. این مستطیل سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟
جواب:  سطح یک مداد پاکن
 سانتی‌متر …۳… = عرض مستطیل | سانتی‌متر …۴… = طول مستطیل  


۲- کف کلاس یک مربّع بکشید که هر ضلع آن ۱۰ دسی‌متر یا ۱ متر باشد. داخل این مربّع بایستید. چند نفر جا شدید؟
جواب:  ۱۰ دسی متر = ۱ متر
تقریبا ۹ یا ۱۰ نفر


۳- در تصویر زیر مساحت کف کلاس چند مترمربّع است؟ با یک عدد مخلوط بیان کنید.مساحت کف کلاسجواب: 

جواب فعالیت صفحه ۹۰ ریاضی ششم

برای دقیق‌تر شدن اندازه‌ی سطح پیشنهاد می‌کنید از چه واحدی استفاده کنیم؟
از سانتی متر و میلی متر

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳
ریاضی ششم صفحه ۹۴
ریاضی ششم صفحه ۹۵

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.