جواب صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ ریاضی ششم

با توجّه به واحد سطح، مساحت هر شکل را با یک عدد مخلوط بیان کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۱ ریاضی ششم

اگر مساحت زمینی ۱۰۰۰۰ مترمربّع باشد، مساحت آن یک هکتار است. معمولاً مساحت زمین‌های کشاورزی را با واحد هکتار بیان می‌کنند.
۱- مساحت زمین مشهدی غلام یک هکتار است. هر ضلع آن چند متر می‌تواند باشد؟جواب فعالیت صفحه ۹۱ ریاضی ششم

اگر مربّعی داشته باشیم که هر ضلع آن ۱۰۰۰ متر یا یک کیلومتر باشد، مساحت آن یک کیلومتر مربّع است.


۲- هر کیلومتر مربّع چند هکتار است؟ ۱۰۰جواب فعالیت صفحه ۹۱ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ و ۹۲ ریاضی ششم

۱- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.
طول تخته‌ی کلاس بین ۲ و ۳ …متر… است.
  قطر دگمه‌ی …لباس… ۸ میلی متر است.
مساحت پارک جنگلی …۶… هکتار است.
… ۱۰۰ سانتی متر مربع… یک دسی مترمربّع است.
مساحت منزلی ۷۵ …متر مربع… است.
مساحت دریاچه‌ی خزر ۳۷۰ هزار …کیلومتر مربع… است.


۲- هریک از تصویر‌های زیر سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟ جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ ریاضی ششم


۳- به کمک جدول تناسب، واحدها را به هم تبدیل کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۱ ریاضی ششم


۴- تحقیق کنید:
مساحت کشور ایران ۱۶۴۸۱۹۵ (واحد: کیلومتر مربع)
مساحت زمین والیبال ۱۶۲ (واحد: متر مربع)
مساحت استان شما: ۷۳۰ (واحد: کیلومتر مربع)
مساحت مدرسه‌ی شما: ۱۵۳۵ (واحد: متر مربع)

جواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم

۱- در خانه بگردید. سطح‌هایی پیدا کنید که به شکل مربّع یا مستطیل باشد. مساحت آنها را پیدا کنید و در جدول بنویسید. جواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم


۲- سطح کلّ حرم امام رضا (ع) (بخش سبز رنگ) تقریباً چند مترمربّع است؟سطح کلّ حرم امام رضاتقریبا ۸۷۱۲۰ مترمربّع است

الف) سطح صحن جامع رضوی تقریباً چندمتر مربّع است؟جواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم

ب) از باب الجواد تا حرم امام رضا چند متر است؟جواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم

پ) مساحت صحن انقلاب بزرگ‌تر است یا صحن آزادی؟ چقدر؟ صحن انقلابجواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم


۳- در نزدیکی رودبار زمینی به مساحت ۶ کیلومتر مربّع زیر کشت زیتون است. اگر سالانه از هر هکتار آن ۱۶۰۰۰ کیلوگرم زیتون به دست آید، و هر کیلوگرم زیتون به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان صادر شود، درآمد سالانه‌ی حاصل از این زمین چقدر است؟جواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم


۴- یک مترمربّع صفحه‌ی خورشیدی با استفاده از تابش خورشید در هر ساعت حدود ۲۰۰ وات برق تولید می‌کند (این مقدار به اندازه‌ی روشن نگه داشتن ۱۰ لامپ ۲۰ وات است). اگر روزانه ۸ ساعت آفتاب بتابد، هر متر مربّع صفحه‌ی خورشیدی در یک ماه چند وات برق تولید می‌کند؟
برای تولید ۱۲۰ کیلو وات برق در یک ماه چه سطحی از صفحه لازم است؟
جواب تمرین صفحه ۹۲ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۴
ریاضی ششم صفحه ۹۵
ریاضی ششم صفحه ۹۶

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.