جواب صفحه ۹۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 92

جواب صفحه ۹۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 92 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۹۲ ریاضی دوم دبستان

۱- ابتدا عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بنویسید و علامت مناسب بگذارید. توضیح دهید چگونه دو عدد دو رقمی را مقایسه می‌کنید؟
۲- حالا عددهای سه رقمی را مقایسه کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی دوم دبستان

جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.