جواب صفحه ۹۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 93

جواب صفحه ۹۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 93 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۹۳ ریاضی دوم دبستان

۱- تا جایی که می‌توانید ابتدا دسته‌های ده تایی یا صدتایی درست کنید، سپس عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی دوم دبستان

 

۲- توضیح دهید در شکل زیر چگونه یک دسته‌ی صدتایی به‌صورت دسته‌های ده تایی باز شده است
پاسخ:
هر ۱۰۰ تایی از ده دسته ۱۰ تایی درست شده است و هر دسته ده تایی از ده تا یکی درست شده

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.