جواب صفحه ۹۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 94

جواب صفحه ۹۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 94 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۹۴ ریاضی دوم دبستان

۱- عددها را با هم مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب (>=<) بگذارید.جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم دبستان

۲- ابتدا جمع و تفریق‌ها را انجام دهید و حاصل را کنار هر کدام بنویسید، سپس جواب‌ها را مقایسه کنید.جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم دبستان

۳- حاصل کدام عبارت بیشتر است؟ لازم نیست حاصل عبارت را به دست آورید، مانند نمونه، قسمت‌های مساوی را از دو طرف حذف کنید.جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم دبستان

 

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.