جواب صفحه ۹۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۹۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 96

جواب صفحه ۹۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 96 جواب درس ۶ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی دوم دبستان

۱- حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی دوم دبستان

۲- با کمک جدول زیر جمع و تفریق‌ها را به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ ریاضی دوم دبستان

برای پیدا کردن جواب جمع ۲۴۰ + ۳۲۰، ابتدا ۳۲۰ را پیدا کنید. سپس ۲۰۰ تا به آن اضافه کنید، یعنی چند ردیف در جدول پایین می‌آیید؟ چرا؟
پاسخ: ۲ ردیف. چون ۲ دسته‌ی ۱۰۰ تایی به ۳۲۰ اضافه می‌شود.

حالا از عدد ۵۲۰، ۴۰ تا عدد به جلو حرکت کنید تا به جواب یعنی ۵۶۰ برسید. برای پیدا کردن جواب تفریق همین کارها را انجام دهید و رو به عقب حرکت کنید.

۲۳۰+۳۱۰= ۵۴۰
۵۴۰+۳۳۰= ۸۷۰
۲۷۰+۶۱۰= ۸۸۰
۷۶۰۲۱۰= ۵۵۰
۸۴۰۱۳۰= ۷۱۰
۹۰۰۱۵۰= ۷۵۰

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.