جواب صفحه ۹۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم

۱- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.
برای جلد کردن کتاب ریاضی ۸۷۵ …سانتی‌متر مربع… نایلون مصرف شد.
مساحت …تابلو… ۲۰ دسی مترمربّع است.
حجم کمد لباسی ۱/۳۲ …متر مکعب… است.
مساحت بوستان نزدیک منزل ما جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم …هکتار… است.
کامیونی که روی باسکول رفته بود ۱۰ …تن… جرم داشت.
در …سماور… ۵ لیتر آب جا می گیرد.
حجم کوله پشتی …۳۰۰۰۰… سانتی مترمکعّب است.  جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


۲- می‌خواهیم داخل حوض زیر را رنگ کنیم. اگر برای رنگ آمیزی هر مترمربّع ۰/۲ کیلوگرم رنگ کافی باشد، برای کلّ حوض چند کیلوگرم رنگ باید تهیه شود؟ جواب: صفحه ۹۷ ریاضی ششم

چند لیتر آب برای پر شدن حوض لازم است؟ جواب:  جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


۳- حجم مکعّبی به ضلع ۱/۱ دسی متر، چند دسی مترمکعّب است؟ این مقدار حجم چه چیزی می‌تواند باشد؟ حجم یک جعبه انگشتر جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


۴- حجم مکعّب مستطیل زیر ۱۴/۸۲ سانتی مترمکعّب است.
طول آن چند سانتی متر است؟
جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


۵- حجم شکل روبه رو چند واحد است؟ با یک عدد مخلوط نشان دهید. جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


۶- گنجایش لیوان روبه رو تقریباً چند سی سی است؟

جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


۷- مکعّبی از جنس یونولیت به ضلع ۲ دسی متر داریم.
اگر بخواهیم مکعّب‌هایی به ضلع یک دسی متر از آن ببُریم، چند مکعّب خواهیم داشت؟ جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم اگر ضلع مکعّب اوّلی ۳ دسی متر باشد چطور؟جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی ششم


🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۸
ریاضی ششم صفحه ۹۸ و ۹۹
ریاضی ششم صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.