جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۸ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

۱- سال گذشته آموختید که محیط دایره چگونه به دست می‌آید. جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

در کلاس چهارم با جابه‌جایی قسمتی از سطح متوازی الاضلاع، این شکل را به مستطیل تبدیل کردیم تا مساحت متوازی الاضلاع را به کمک مساحت مستطیل (طول × عرض) به دست آوریم.

جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

اکنون می‌خواهیم سطح دایره را نیز به یکی از شکل‌هایی که مساحت آن را می‌دانیم تبدیل کنیم تا مساحت دایره را بیابیم. شما چه پیشنهادی دارید؟
دایره را جوری برش بدهیم که هر برش آن شبیه به یک چهار ضلعی مثل متوازی‌الاضلاع باشد.


۲- دایره‌ای را نصف کنید. از روی چند شعاع تا لبه‌ی دایره برش بزنید. دو نیم دایره را مانند شکل زیر کنار هم بگذارید. این شکل شبیه چه شکل هندسی است؟ متوازی الاضلاع حالا برش‌ها را بیشتر کنید. مساحت دایره


🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۹۸ و ۹۹
ریاضی ششم صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱
ریاضی ششم صفحه ۱۰۲

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.