جواب صفحه ۹۸ و ۹۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۸ و ۹۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۸ و ۹۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۹۸ و ۹۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۹۸ و ۹۹ ریاضی ششم / جواب فصل ۵ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۹۸ و ۹۹ ریاضی ششم

۱- مساحت این دایره را به کمک فعّالیت بالا به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه ۹۸ ریاضی ششم


۲- مساحت دایره‌ی زیر تقریباً چند برابر مساحت مربّع است؟ جواب کار در کلاس صفحه ۹۸ ریاضی ششم


۳- اجسامی مثل لیوان، بشقاب و… را که سطح دایره‌ای دارند به کلاس بیاورید. با مداد کف آن را روی کاغذ بکشید و مساحت تقریبی آن را با اندازه گیری به دست آورید و جدول زیر را به کمک هم کلاسی‌هایتان کامل کنید. کدام قسمت دایره را اندازه می‌گیرید؟ (عدد پی را ۳ در نظر بگیرید) جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۹۹ ریاضی ششم

۱- می‌خواهیم مساحت قسمت‌های رنگی شکل‌های زیر را پیدا کنیم. ابتدا راه حلّ خود را بنویسید و سپس راه حلّ دانش آموزان را مطالعه و کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۹۹ ریاضی ششم

 

لیلا در مورد شکل (۳) فکر کرد که دو تا ربع دایره می‌بیند و مثل این است که آنها را روی هم گذاشته‌اند. پس دو تا ربع دایره به اندازه‌ی یک اضافه دارد. 


🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱
ریاضی ششم صفحه ۱۰۲
ریاضی ششم صفحه ۱۰۳

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.