جواب تمرین صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۴ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۴ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۳ فیزیک یازدهم /

تمرین ۳-۴ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۳-۴ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

اندازه میدان مغناطیسی دور سر انسان حدود ۳×−۸۱۰ G اندازه‌گیری شده است. اگرچه جریان‌هایی که این میدان را به‌وجود می‌آورند بسیار پیچیده‌اند، ولی با در نظر گرفتن این جریان‌ها به صورت تک حلقه‌ای دایره‌ای به قطر ۱۶cm (پهنای یک سر نوعی) می‌توان مرتبه بزرگی میدان مغناطیسی را تخمین زد. جریان لازم برای ایجاد این میدان در مرکز حلقه چقدر است؟

تمرین ۳-۴ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.