جواب فعالیت درس ۱۴ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۶ ،۱۴۹ ،۱۵۰

جواب فعالیت درس ۱۴ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۶ ،۱۴۹ ،۱۵۰

گام به گام درس چهاردهم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۱۴ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۱۴۲ ،۱۴۳ ،۱۴۶ ،۱۴۹ ،۱۵۰

گام به گام درس چهاردهم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۱۴ :: ما مسلمانان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۲ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟
جواب: ۱- کمک مادی و معنوی به آنها
۲- احساس همدردی و همدلی با آنها
۳- برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها
۴- برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با آنها
۵- برقراری روابط تجاری و دوستانه با آنها.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۳ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما اگر مسلمانان این وظایف را نسبت به یکدیگر انجام دهند، دنیای مسلمانان چگونه خواهد شد؟
جواب: دنیایی پر از شادی و اتحاد که در آن همه مسلمانان زیر لوای پرچم اسلام شریک و همدرد یکدیگر هستند و هیچ دولت بیگانه‌ای جرئت نفوذ به این اجتماع عظیم مسلمانان را نخواهد داشت.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۶ پیام آسمانی هشتم

به کمک هم گروهی‌های خود پیام این تصویر را بیان کنید. جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۶ پیام آسمانی هشتمجواب: آمریکا یا در واقع استکبار و ظالمین جهان با کشتار مردم بی‌گناه و مظلوم، قدرت خود را روز به روز بیشتر می‌کنند و کشور خود را با ظلم به مردم دیگر کشورها آباد می‌کنند.

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۹ پیام آسمانی هشتم

۱- چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی‌اش بیان کنید.
جواب: – هر چه بر خود دوست دارید بر دیگران نیز بخواهید.
– برادر مسلمانت را خشنود ساز.
– هنگام نیاز با جان و دل یاریش کنی
– آیینه‌ی راهنمای او باشی
– هنگام بیماری به عیادتش بروی

۲- مهم‌ترین برنامه دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست؟ مراحل این برنامه را توضیح دهید.
جواب: ایجاد تفرقه در بین ملتهای مسلمان و جنگ افروزی میان آنهاست.
مراحل:
۱- اختلاف میان اقوام و مذاهب مختلف را بزرگنمایی می‌کنند
۲- این اختلافات را به مسئله اصلی مسلمانان تبدیل می‌کنند
۳- انجام یک کار اشتباه توسط تعداد اندکی از افراد نادان یک مذهب را با انعکاس گسترده به تمام پیروان آن مذهب نسبت می‌دهند.
۴- بعد از جدایی مسلمانان با تحریک آنها جنگ‌های داخلی را در میان آنها به وجود می‌آورند.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۰ پیام آسمانی هشتم

قرآن کریم در آیه پایانی سوره فتح می‌فرماید: جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۰ پیام آسمانی هشتماین آیه را در یک صفحه توضیح دهید و با ذکر چند مثال بنویسید که اگر ما بخواهیم به این آیه نورانی عمل کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم.
برای انجام این فعّالیت می‌توانید از بزرگ‌ترها و افراد آگاه کمک بگیرید.
جواب: یعنی کسانی که با پیامبر خدا هستند با انسان‌های کافر، منافق، مشرک مخالفند و نسبت به آنها سخت می‌گیرند و با انسان‌های مومن موافق و همراهند. و ما برای عمل به این آیه باید:
۱- نسبت به برادران و خواهران دینی خود احساس مسئولیت کنیم.
۲- روش دشمنان اسلام را که ایجاد تفرقه بین مسلمانان است بشناسیم.
۳- نسبت به دشمنان و کافران سخت گیر باشیم.
۴- نسبت به مومنان مهربان و دلسوز باشیم.
۵- وحدت بین شیعه و سنی را حفظ کنیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.