جواب فعالیت درس ۳ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۳۲ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶

جواب فعالیت درس ۳ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۳۲ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶

گام به گام درس سوم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۳ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۳۲ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۶

گام به گام درس سوم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم /

درس ۳ :: همه چیز در دست تو

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۲ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۲ پیام آسمانی هشتم

آنچه خواندیم، بخشی از توصیف‌های قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) درباره بهشت است. علاوه بر نعمت‌هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت‌های دیگری به شما بدهد؟
جواب: دیدار با پدر و مادر، داشتن خانه و مزرعه‌ای زیبا، دیدار با فرشتگان و…

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۳ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۳ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما چرا جهنّمیان در جهنّم عذاب می‌شوند؟
جواب: بخاطر نداشتن ایمان ، انکار روز قیامت ، اذیت و آزار مردم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۴ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۴ پیام آسمانی هشتم

در قرآن کریم می‌خوانیم:
عده‌ای در روز قیامت می‌گویند: «اگر ما به پندهای پیامبران عمل می‌کردیم یا به نتیجه کارهای خودمان می‌اندیشیدیم، اکنون در جهنم نبودیم»
به نظر شما این افراد از کدام یک از نعمت‌هایی که داشته‌اند به درستی استفاده نکرده‌اند؟ 
جواب: ۱- وجود پیامبران ۲- قدرت عقل و اندیشه

جواب بیشتر بدانیم صفحه ۳۵ پیام آسمانی هشتم

راستی شما دوست دارید در آن روز چگونه باشید؟
جواب: دوست داریم بهشتی باشیم و شامل رحمت و لطف الهی قرار گیریم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۶ پیام آسمانی هشتم

۱- عذاب‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.
جواب: این عذاب ها همان کار های زشتی است که دوزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستاند. هر یک از این زشتی ها به صورت عذابی دردناک در می آید و به نزد صاحبش باز میگردد.

۲- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می‌اندازند، او چه پاسخی به آنها می‌دهد؟
جواب: خداوند به شما وعده‌های راست داد و من وعده‌های دروغ. شما خودتان وعده‌های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه‌های دروغ مرا باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

۳- آیا نعمت‌ها و پاداش‌های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟
جواب: خیر، با توجه به اعمال صالح، رفتار و کردار هر انسان و میزان نزدیکی هر انسان به خداوند در این دنیا، وضعیتمان در بهشت متفاوت است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.