جواب فعالیت درس ۵ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۵۶ ،۵۷

جواب فعالیت درس ۵ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۵۶ ،۵۷

گام به گام درس پنجم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۵ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۵۶ ،۵۷

گام به گام درس پنجم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۵ :: روزی که اسلام کامل شد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۵۶ پیام آسمانی هشتمکمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا در این روز فکر کنید! اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها و دیدار خانواده‌های خود هستند. برخی از آنها که از مناطق دورتر به مکه آمده‌اند، ماه هاست که از خانه و خانواده‌هایشان بی‌خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می‌کند. آنان که جلو رفته‌اند باید برگردند و آنان که عقب مانده‌اند باید برسند. در بیابانی سوزان برایشان سخن می‌گوید و از آنها می‌خواهد همه آنچه را نیده‌اند برای بقیه مسلمانان بازگو کنند.
به نظر شما این همه تأکید نشانه چیست؟ با کمک دبیر محترم، درباره این پرسش در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: پیامبر (ص) هیچ گاه جامعه را بعد از خود بدون ولی رها نمی‌کند و او حضرت علی (ع) را جانشین خود انتخاب کرد تا دین اسلام را حفظ کند و موجب ناامیدی دشمنان اسلام شود.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۷ پیام آسمانی هشتم

۱- پیامبر اکرم (ص)، در روز غدیر خم، درباره امیرالمؤمنین (ع) چه فرمود و ایشان را به چه مقامی منصوب کرد؟
جواب: آگاه باشید، هر کس که من ولی و صاحب اختیار او بوده ام، هم اکنون علی سرپرست و ولیّ اوست. خداوندا هر کس ولایت علی را پذیرفت، تو نیز او را تحت سرپرستی و ولایت خویش قرار بده؛ خدایا یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش.

۲- چرا در روز غدیر خم، کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟
جواب: آنها تصور می‌کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او نمی‌‌تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد، و با وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد ‌شد. اما جانشینی امیرمومنان بجای پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.

۳- چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیرمؤمنان (ع) شایسته رهبری بر مسلمانان بودند؟
جواب: زیرا او آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.