جواب فعالیت درس ۶ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۶۶ ،۶۸ ،۷۰

جواب فعالیت درس ۶ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۶۶ ،۶۸ ،۷۰

گام به گام درس ششم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۶ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۶۶ ،۶۸ ،۷۰

گام به گام درس ششم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۶ :: نردبان آسمان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۶ پیام آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد؟
جواب: آداب نماز مستحب و ترک آن موجب ابطال نماز نمی شود. اما احکام واجب نماز انجامشان واجب و ترک آنها نماز را باطل می کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ پیام آسمانی هشتم

با توجه به آنچه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ پیام آسمانی هشتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۰ پیام آسمانی هشتم

۱- دلایل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.
جواب: در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی در آن وجود دارد؛ از اینرو، کسی که برای نمازخواندن به مسجد میرود، نمازش را با توجه بیشتری اقامه می کند. انسان در مسجد میهمان خدامی شود و چه کسی از خداوند قادر در پذیرایی از میهمان تواناتر است

۲- اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.
جواب: خیر، نمازش صحیح است و فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.

۳- کسی که کف پاهایش خیس است، آیا می‌تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟
جواب:  خیر

۴- گزینه‌های درست و نادرست را مشخص کنید.
– استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان حرام است. صحیح✅
– استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را باطل می‌کند. صحیح✅
– اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می‌توان با آن نماز خواند. غلط❌

جواب پیشنهاد صفحه ۷۰ پیام آسمانی هشتم

مواردی وجود دارد که حتی اگر نمازگزار در حال نماز هم بفهمد لباس، یا بدنش نجس شده است، نمازش درست است و باید آن را ادامه دهد؛ مثلاً کسی که برای پوشاندن بدنش تنها یک لباس دارد و آن هم نجس شده است، می‌تواند با همان لباس نمازش را بخواند.
با افراد آگاه مشورت کنید و به کمک آنها سه مورد دیگر از این موارد را بیابید و آنها را در کلاس بازگو کنید.
جواب: ۱- اگر خونی در بدن یا لباس نمازگزار باشد، اما نمازگزار یقین داشته باشد که از خون‌های نجس نیست، نماز او صحیح است.
۲- اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، نماز او صحیح است.
۳- احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه نپوشد و زن لباس مردانه نپوشد، اما اگر با آن لباس نماز بخواند، اشکال ندارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.