جواب فعالیت درس ۷ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۷۴ ،۷۵ ،۷۶ ،۷۸

جواب فعالیت درس ۷ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۷۴ ،۷۵ ،۷۶ ،۷۸

گام به گام درس هفتم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۷ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۷۴ ،۷۵ ،۷۶ ،۷۸

گام به گام درس هفتم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۷ :: یک فرصت طلایی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۴ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۴ پیام آسمانی هشتم

براساس فرمایش پیامبر اکرم (ص)، رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد؟
رفتار روزه دار: ۱- انجام کار های نیک ، ۲- افطاری دادن ۳- خوش اخلاقی ۴- خودسازی وتمرین صبر و تقوا
گفتار روزه دار: ۱- صلوات فرستاندن ۲- خواندن قرآن ۳- دعا کردن ۴- آمرزش خواستن برای خود و دیگران.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۵ پیام آسمانی هشتم

چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضیح دهید.
جواب: درختان کوهستانی و روزه‌داران هر دو با تحمل سختی‌ها، صبر و استقامت خود را تقویت می‌کنند و در برابر طوفان‌ها و وسوسه‌ها مقاوم می‌شوند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۶ پیام آسمانی هشتم

آیه زیر را با دقت بخوانید:
جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۶ پیام آسمانی هشتم
۱- با توجه به این آیه، مهم‌ترین فایده روزه چیست؟
جواب: تقویت صبر و تقوا
۲- به نظر شما عبارت «کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِکُم» به چه کسانی اشاره دارد؟
جواب: اشاره به گذشتگان و امت‌های پیشین.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۸ پیام آسمانی هشتم

۱- توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر روزه دار به فقرا و مستمندان می‌شود.
جواب: یک از حکمت های روزه این است تا همه مانند هم شوند و ثروتمندان هم مزه‌ی گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند

۲- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید.
جواب: خوردن، آشامیدن، فرو بردن سر به زیر آب، فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

۳- اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد، روزه‌اش چه حکمی دارد؟
جواب: اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطلات روزه را انجام دهد، روزه‌اش صحیح خواهد بود.

۴- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می‌کند؟ توضیح دهید.
جواب: اگر سرش کامل در آب فرو رود روزه‌اش باطل می‌‌شود و بهتر است بعد از افطار شنا کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.