جواب فعالیت درس ۸ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۸۳ ،۸۴ ،۸۸ ،۸۹ ،۹۰

جواب فعالیت درس ۸ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۸۳ ،۸۴ ،۸۸ ،۸۹ ،۹۰

گام به گام درس هشتم هدیه هشتم

جواب فعالیت درس ۸ پیام آسمانی هشتم؛ صفحه ۸۳ ،۸۴ ،۸۸ ،۸۹ ،۹۰

گام به گام درس هشتم هدیه هشتم

گام به گام پیام های آسمانی هشتم / درس ۸ :: نشان ارزشمندی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۳ پیام آسمانی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام آسمانی هشتم

به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟
جواب: خیر، چون این تابلوها برای سالم رسیدن به مقصد و جلوگیری از خطرات و همچنین جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم لازم و ضروری هستند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۴ پیام آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس جدول زیر را کامل کنید.

جدول برای دانش آموزان پسر:

محرم‌ها برای مردان نامحرم‌ها برای مردان
۱- مادر ۶- مادر زن ۱- دختر دایی ۵- زن عمو
۲- زن ۷- عمه ۲- دختر عمو ۶- زن دایی
۳- خواهر ۸- خاله ۳- دختر خاله ۷- زن برادر
۴- دختر ۹- مادر بزرگ ۴- دختر عمه ۸- خواهر زن
۵- خواهر زاده ۱۰- برادر زاده ۵- زن برادر زن

جدول برای دانش آموزان دختر :

محرم‌ها برای زنان نامحرم‌ها برای زنان
۱- پدر ۶- پدربزرگ ۱- پسر دایی ۵- شوهر خواهر
۲- شوهر ۷- پدر شوهر ۲- پسر عمو ۶- شوهر عمه
۳- پسر ۸- عمو ۳- پسر خاله ۷- شوهر خاله
۴- برادر ۹- دایی ۴- پسر عمه ۸- برادر شوهر
۵- خواهر زاده ۱۰-برادر زاده

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۸ پیام آسمانی هشتم

با کمک هم گروهی‌های خود بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تأثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد.
آثار پوشش مناسب :
– حفاظت از نگاه‌های هوسران
– نزدیک شدن به خدا
– آرامش، امنیت
آثار پوشش نامناسب
– گناه کردن و ایجاد یک فضای نامناسب برای فعالیت منفی
– دور شدن از خدا
– بی‌ارزش شدن شخصیت انسان

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۹ پیام آسمانی هشتم

۱- چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟
جواب: تابلوهای راهنمایی و رانندگی ما را از انجام کارهای خطرناک باز می‌دارند. با توجه کردن به آنها ما از سقوط به دره های حوادث دور می‌شویم، همین طور قوانین دین هم برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان وضع شده اند و با توجه به آنها ما از انحراف و سقوط به دره های هولناک دور می‌شویم.

۲- مهم‌ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟
جواب: ۱- حفظ نگاه
۲- حفظ گفتار
۳- حفظ پوشش مناسب

۳- دو مورد از آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید.
جواب: ۱- ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز
۲- کم ارزش شدن زن در جامعه
۳- دور شدن از خداوند

جواب پیشنهاد صفحه ۹۰ پیام آسمانی هشتم

به نظر شما چه چیزهایی سبب می‌شود که بعضی از بانوان در جامعه به مسئله حجاب بی‌توجه باشند؟ شما می‌توانید درباره این موضوع با افراد آگاه گفت‌وگو کرده و پاسخ را برای دوستانتان در کلاس بازگو کنید.
جواب: ۱- بی توجهی خانواده‌ها
۲- عدم آموزش درست در مورد حجاب در مدارس
۳- استفاده از ماهواره‌ها و سی دی‌های غیر مجاز که تبلیغ بی حجابی را می‌کنند.
۴- آگاه نبودن از آثار بدحجابی و عواقب آن.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.