جواب فعالیت صفحه ۵ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه 5 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۵ فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه 5 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۵ فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه 5 فیزیک یازدهم

مطابق شکل، دو نیِ پلاستیکی را از نزدیکی یک انتهای آنها خم کنید و پس از مالش دادن با پارچه‌ای پشمی نزدیک یکدیگر قرار دهید. اگر نی‌ها به خوبی باردار شده باشند، نیروی دافعهٔ آنها را می‌توانید به وضوح بر روی انگشتان خود حس کنید. 
پاسخ: نی‌ها در اثر مالش با پارچه‌ی پشمی دارای بارهای همنام (منفی) شده و نیروی دافعه بین بارهای همنام در انگشتان حس می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.