جواب فعالیت فصل ۱۵ علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۱۵ علوم نهم

گام به گام فصل پانزدهم علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۱۵ علوم نهم

گام به گام فصل پانزدهم علوم نهم

گام به گام علوم نهم / فصل ۱۵ ::با هم زیستن

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶۵ فصل ۱۵ علوم نهم

این زنجیره، یکی از زنجیره‌های غذایی شکل بالا است:
گیاه ← ملخ ← عنکبوت
شما زنجیره‌های دیگر این شکل را رسم کنید.
گیاه ← موش ← روباه
گیاه ← خرگوش ← شیر 

جواب فکر کنید صفحه ۱۶۵ فصل ۱۵ علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه ۱۶۵ فصل ۱۵ علوم نهم

الف) آیا می‌توانیم بگوییم همه شبکه‌های غذایی که روی کره زمین قرار دارند، به هم وصل‌اند؟
جواب: بله زیرا مجموعه زنجیره های غذایی، شبکۀ غذایی و مجموعه شبکه های غذایی شبکۀ حیات را می سازند.
مثال: پرنده ای که در سیبری زندگی می کند به ایران هم مهاجرت می کند و وارد زنجیره غذایی می شود.

ب) دانش‌آموزی می‌گوید که تولیدکنندگان در هر زیستگاهی، گیاهان‌اند. شما چه فکر می‌کنید؟
جواب: خیر – موجوادت دیگری مانند جلبک ها، تک سلولی ها و فیتوپلانکتون ها نیز فتوسنتز می کنند.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۶۶ فصل ۱۵ علوم نهم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۶۶ فصل ۱۵ علوم نهم

شیوع سرطان در منطقه‌ای زیاد شده است. کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین‌های کشاورزی و مراتع آن منطقه می‌دانند. چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان در مردم آن منطقه شده است؟
جواب: سموم و مواد شیمیایی همراه آب و مواد معدنی از طریق گیاه جذب و سپس به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق غذا وارد بدن ما می شود و باعث بیماری می شود

جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ فصل ۱۵ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ فصل ۱۵ علوم نهم

۱- در یک جواب فعالیت گروهی، یک بوم سازگان طبیعی یا مصنوعی را در محل زندگی خود به شکل تصویری گزارش کنید. این گزارش دربردارنده ویژگی‌های کلی، اجزای زنده و غیر زنده بوم‌سازگان باشد.
جواب: مانند پارک و بوستان که نیاز به مراقبت دارد و شامل گیاهان و حشرات و بخش غیر زنده شامل آب هوا و خاک است یا مانند جنگل طبیعی که نیاز به آبیاری و… ندارد

۲ – با راهنمایی معلم یک بوم‌سازگان کوچک بسازید.
جواب: یک گل در گلدان پرورش دهید یک بوم سازگان کوچک است.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶۷ فصل ۱۵ علوم نهم

هر یک از این شکل‌ها چه نوع همزیستی را نشان می‌دهد؟

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶۷ فصل ۱۵ علوم نهم

الف) میگوی تمیزکننده در حال خوردن انگل‌های دهان مارماهی ⇐ همیاری
ب) ماهی‌های کوچک همراه با کوسه شنا می‌کنند و پس مانده شکار کوسه را می‌خورند. ⇐ همسفرگی
پ) کنه در حال مکیدن خون انسان. ⇐ انگلی

جواب فکر کنید صفحه ۱۶۷ فصل ۱۵ علوم نهم

به نظر شما چه نوع رابطه‌ای بین زنبور و گیاه گل‌دار وجود دارد؟
جواب: همیاری ؛ چون گل غذای زنبور را تامین میکند و زنبور نیز به گرده افشانی گل کمک میکند

انواعی از حشره ها در گرده افشانی گلها نقش دارند؛ اما چرا گفته میشود که نقش زنبورعسل از همه مهم تر است؟
جواب: زیرا حشرات برای تامین غذا از یک نوع گل ممکن است تغذیه کنند اما زنبور برای تهیه شهد برای عسل و گرده برای غذای نوزاد از گل های متعدد و متنوع استفاده میکند و باعث گرده افشانی بهتر میشود.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۶۸ فصل ۱۵ علوم نهم

جانوران شکارچی ویژگی‌های متفاوتی دارند که به آنها در شکار کردن طعمه کمک می‌کند. هر گروه، یک جانور شکارچی را انتخاب و درباره ویژگی‌هایی که به آن در شکار کردن کمک می‌کند، اطلاعاتی جمع آوری کند و گزارش را به صورت تصویری و جمله‌های کوتاه ارائه دهد.
جواب: داشتن قدرت زیاد، دویدن با سرعت زیاد، توانایی کمین کردن، از پا انداختن شکار بوسیله ی زهر

جواب فکر کنید صفحه ۱۶۸ فصل ۱۵ علوم نهم

این نمودار رابطه بین جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان می‌دهد. درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان دهید. «شکارچیانی که می‌توانند در یک بوم‌سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می‌شوند».

جواب فکر کنید صفحه ۱۶۸ فصل ۱۵ علوم نهمجواب: جمعیت شکار چی به جمعیت شکار بستگی دارد . هرچقدر شکار بیشتر باشد شکارچیان نیز بیشتر خواهند بود ، معمولا جمعیت شکار از شکارچی بیشتر است.

جواب فعالیت صفحه ۱۷۱ فصل ۱۵ علوم نهم

در آزمایشی جوجه‌های تازه از تخم درآمده را به دو گروه تقسیم کردند. گروه یک را با غذای بدون باکتری و گروه دوم را با غذایی تغذیه کردند که باکتری‌های مفید داشت. بعد از مدتی به هر دو گروه، نوعی باکتری دادند که باعث بیماری روده‌ای می‌شود. نمودارهای زیر تعداد باکتری‌های مضر را در دو گروه نشان می‌دهد. محور عمودی تعداد باکتری‌ها و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.
الف) این دو نمودار را با هم مقایسه کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۷۱ فصل ۱۵ علوم نهمجواب: جوجه ای که با در غذای آن باکتری مفید باشد پس از ورود باکتری مضر به بدنش ، بین باکتری مفید و مضررقابت صورت می گیرد و اگر باکتری مفید پیروز شود تعداد باکتری مضر کاهش می یابد و این به نفع جوجه هاست

ب) امروزه به بعضی خوراکی‌ها زیست‌یار (پروبیوتیک)، مثل ماست و پنیر باکتری‌های مفید اضافه می‌کنند. با توجه به این نمودارها، این خوراکی‌ها چه نقشی در سلامت انسان دارند؟
جواب: رقابت بین باکتری های مفید ماست و باکتری های مضر که وارد بدن ما می شود به نفع ما است و کمتر بیمار می شویم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۷۲ فصل ۱۵ علوم نهم

گاه بعضی گونه‌های تازه وارد، با رشد سریع و استفاده بیشتر از منابع، مانع از رشد گونه‌های دیگر و درنتیجه سبب کاهش تنوع زیستی می‌شوند. به نظر شما استفاده از گونه‌های بیگانه، یعنی گونه‌هایی که به طور طبیعی در یک منطقه نبوده‌اند، برای توسعه فضای سبز چه زیان‌هایی ممکن است در برداشته باشد و چه چیزهایی را برای این کار باید در نظر گرفت؟
جواب: ممکن است گونه های جدید سازگاری بیشتری با محیط داشته باشند ، و باعث نابودی گونه های بومی و قدیمی یک منطقه شود. مانند رشد گیاه آزولا در مرداب انزلی که باعث از بین رفتن گیاهان دیگر می شود.

جواب فعالیت صفحه ۱۷۲ فصل ۱۵ علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر گزارشی مبنی بر جواب فعالیت‌های انسانی که تنوع زیستی را کاهش می‌دهند، تهیه کنید و به صورت تصویری ارائه دهید.
جواب: فعالیت انسان برای جاده سازی، گسترش شهر ها و کارخانجات باعث کاهش تنوع زیستی می شود

جواب فعالیت صفحه ۱۷۳ فصل ۱۵ علوم نهم

تنوع زیستی در ایران به علت‌های طبیعی و انسانی کاهش یافته است. بعضی گونه‌ها مانند سمندر لرستانی، خرس سیاه و ماهی کورغار در خطر انقراض‌اند. ماهی کورغار فقط در ایران یافت می‌شود. با مراجعه به منابع معتبر درباره وضعیت تنوع زیستیِ استانی که در آن زندگی می‌کنید، مقاله‌ای بنویسید و در آن پیشنهاد‌هایی برای حفظ زیستگاه‌های طبیعی و جانداران آن ارائه دهید. جواب:
🔹 کاهش ساخت ­وسازها در طبیعت (جلوگیری از ساخت جاده در جنگل ابر)
🔹 کاهش آلودگی هوا، آب‌ها و خاک
🔹کم کردن شکار حیوانات و ممنوع اعلام نمودن شکار جانداران در خطر انقراض و انجام کارهایی که جمعیت جانداران در حال انقراض را زیاد کند.
🔹 جلوگیری از ورود حیوانات مهاجم به اکوسیستم ایران
🔹 جلوگیری از زندگی جانداران در حال انقراض و صدور آنها به خارج از کشور
🔹 انجام بیابان ­زدایی و جلوگیری از قطع بی­‌رویه درختان و کاشت و ایجاد درختان و جنگل­‌های بومی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.